Dankwoorden voor Dikkie van Dommelen die de afgelopen 4 jaar voorzitter is geweest van de wijkkerkenraad De Fontein

Bevestiging van Peter Zwerver als diaken