In deze workshop gaan we naar het Suikerunieterrein, om daar foto´s te maken. We gaan daar heen omdat het een voormalig fabriekscomplex is, waar nog delen van de oude fabriek staan. Het fotograferen van oude fabrieksgebouwen van binnen en van buiten wordt in de fotografie ´urban exploring´, afgekort Urbex genoemd. Letterlijk betekent het het verkennen van het urbane (= stedelijke) van steden of gebouwen. En dan meestal verlaten en vervallen gebouwen of omgevingen.

Auke Faber.