Wanneer u een mail naar De Fontein wilt sturen dan kan dit via het adres van de scriba:

Mail adres is:  scriba@defontein.info