Christen en heiden

Mensen gaan tot God in hun nood,
smeken om hulp, vragen om geluk en brood,
redding uit ziekte, schuld en dood.
Allen doen zo, christen en heiden.

Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, veracht, zonder huis en brood,
zien Hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan naast God in Zijn lijden.

God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt hen naar lichaam en ziel met zijn brood,
sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,
en vergeeft hen beiden.

Dietrich Bonhoeffer

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer in Flossenburg
door ophanging door de nazi’s werd terechtgesteld