Kerkdienst Nieuwe Kerk [2e kerstdag] Aanmelden!

Details

  • zondag | 26 december 2021
  • 10:00
  • Nieuwe Kerkhof 1 9712 PT Groningen

“Lang voor 26 december de 2e Kerstdag werd, stond de datum al op de kerkelijke kalender als de gedenkdag van Stefanus. Hij was een van de zeven diakenen die door de apostelen werden bevestigd. Van hen is Stefanus het meest bekend geworden. We kennen hem uit het boek Handelingen van de Apostelen. Hij was de eerste martelaar van de jonge kerk. Wij lezen Handelingen 6,8 – 7,2a . 52 – 60 en Matteüs 23, 34 – 39. De liederen die we zingen verbinden het kerstfeest en het verhaal van Stefanus met elkaar.

In deze dienst die we samen vieren met De Fontein wordt het orgel bespeeld door Mannes Hofsink. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman”

Aanmelden via https://nieuwekerkgroningen.nl/aanmelden/