Kledingactie Diakonie

Details

  • vrijdag | 13 november 2020
  • 18:00
  • Eikenlaan 255, Groningen

Op vrijdag 13 november a.s. is er weer de kledingactie.
Op die dag willen we graag weer Uw spullen, zoals kleding, dekens, breiwol en brillen
ontvangen. Brillen graag afzonderlijk verpakt inleveren. De kleding etc. graag in stevige
plastic zakken (afvalzakken).
De in te leveren goederen dienen in goede staat te verkeren en schoon te zijn.
Inlevering op bovengenoemde datum in De Fontein tussen 18.00 en 19.30 uur.
Mocht U absoluut niet zelf kunnen brengen, dan kunt u tot uiterlijk 10 november bellen met
Eisse Medema tel. 050-5775807 of Gerhard Knol tel. 050-5774112, waarna Uw spullen
worden opgehaald.