Open kerk [geen koffie drinken tot 14 januari 2022]

Details

  • woensdag | 9 januari 2019
  • 10:00
  • Eikenlaan 255 9741 EZ Groningen

Wist u dat er elke woensdagochtend van 10:00 – 12:00 uur (tenzij de kerk bezet is) een inloop-ochtend in De Fontein is? U kunt hier vrijblijvend binnenlopen om

  • een praatje te maken,
  • een kopje koffie te drinken,
  • in het stiltecentrum een kaarsje te branden
  • te genieten van kunst in De Fontein (De collectie verandert regelmatig, zodat er steeds weer iets nieuws te zien is)
  • of om even tot uzelf te komen.

Beurtelings zijn ds. Marga Baas en kerkelijk werker Ruth Pruis aanwezig. Zij zijn beschikbaar voor ieder die hen willen spreken. Zo willen we iets betekenen voor zowel kerkleden als mensen uit de wijken rondom De Fontein. Iedereen is van harte welkom!