Klik voor de cijfers hier

Toelichting begrotingsposten 2021.

– De actie bijdrage wijkwerk heeft in 2020 een iets hoger bedrag opgebracht dan in 2019 (voorzover bekend op 9-11-2020).
De ontvangsten uit 2020 staan zoals gebruikelijk in de begroting van 2021 (en zijn dus al gerealiseerd per 1-1-2021)

– Onder het Werk van derden (netto) worden (tiende keer) de netto-opbrengsten door kopieerwerk, koffieschenken
en provisie zaalhuur geschat. (in de jaren 2010 t/m 2014 kwamen deze bedragen ver uit boven de begroting).
– De rente op spaargeld is momenteel zeer laag. Op rekeningen van stichtingen wordt op dit moment zelfs 0% rente vergoed.
– Bij de septemberacties werd een krant verspreid. Daar moet dan in 2021 ook weer voor worden begroot.(publiciteit)
– De geluidsinstallatie werd op 15-1-2016 aangeschaft. In 2016 werd de afschrijving op €1748,55 gesteld. In 2017 op €1700.
als ook in 2018 de afschrijving €1700 wordt zal de boekwaarde op 31-12-2018 op €0 uitkomen. In de begrotingen van 2017 en 2018 had dus
de afschrijving meegenomen moeten worden. Dat is niet gebeurd.
– De afwasmachine werd op 7-8-2017 aangeschaft. In 2017 werd de afschrijving op €601,45 gesteld. Als er in 2018 en 2019 een afschrijving van elk
€1350 wordt genomen komt de boekwaarde op 31-12-2019 op €0 uit. Daarmee wordt de €1350 uit de begroting van 2019 verklaard.
– Het begrote tekort voor 2021 is opnieuw gebaseerd op een voorzichtige schatting van de inkomsten en lijkt aanvaardbaar gezien de aanwezige
reserves en het slinkend aantal bijdragende gemeenteleden
– De samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Bron krijgt steeds meer vorm. Behalve de gezamenlijke zomerdiensten worden
ook op de derde zondag gezamenlijke diensten gehouden.
– Voor de ontwikkeling van buurtkerk is weer €2000 in de begroting meegenomen.
– Voor de kunstcommissie is €500 in de begroting onder diversen meegenomen.
– De apparatuur voor het, met beeld, uitzenden van de kerkdiensten werd in 2020 door de Algemene Kerkenraad bekostigd.