Geen koning meer

Er zou een koning moeten komen
die je geen koning meer noemen kan
eerder een rechtvaardig goed mens.
Dan zou daar een leider van komen
die geen hardhandige leider meer is
eerder een vriendelijke herder.


Dan dalen wolken vrede over het land
zoals regen ruist over de weiden.
Dan bloeien trouw en oprechtheid in de stad
zoals de dauw strijkt langs het veld in de morgen.


Er zou een koning moeten komen
die erkent wie miskend zijn
die helpt wie geen hulp heeft.
Dan zou daar een raadsman van komen
die vrijspreekt wie vastzit
en vrede een plaats geeft.


Dan komt overeind wie onderligt
de laagstbetaalde wordt uit de armoede getild.
Wie geen leven meer heeft krijgt weer kans van leven
zoals rijp graan over de heuvels golft.

Karel Eykman, een gedicht bij psalm 72 (uit: Een knipoog van u zou al helpen).