Gemeentebrief 2

GEMEENTEBRIEF 2                                               DE FONTEIN

LICHT,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle duisternis,
maar vermindert wel haar macht.

VREDE,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle oorlogen,
maar zet wel een andere toon.

TROOST,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle verdriet,
maar verlicht het wel.

VERBONDENHEID,
de duisternis in gedragen,
verdrijft niet alle eenzaamheid,
maar vermindert die wel.

Marinus van den Berg

Tekenen van leven
Het is bijna Pasen. Buiten is het volop lente. Wie door het raam kijkt, een frisse neus haalt in de tuin of op het balkon, boodschappen doet of een wandeling maakt, kan genieten van zingende vogels en bloemen in bloei. Het geeft je een beetje hoop en moed, in alle onzekerheid en ongerustheid.Want we hebben zorg om anderen, om onszelf, om wat de toekomst brengen zal. Je verlangt naar de nabijheid van familie, vrienden en bekenden, maar elkaar onmoeten is maar beperkt mogelijk, en soms helemaal niet.

Mensen in verpleeghuizen en instellingen mogen geen bezoekers ontvangen. Gemeenteleden worden alleen in bijzondere gevallen thuis bezocht. Het is voor sommigen moeilijk te bevatten dat deze terughoudendheid dient ter bescherming van m.n. de ouderen en kwetsbaren in de samenleving en in onze eigen geloofsgemeenschap. We blijven de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen en houden ons aan de adviezen van de landelijke kerk en de classispredikant ds. Jan Hommes.

Gelukkig zijn er allerlei manieren om met elkaar mee te leven: door een telefoongesprek, via de mail of door middel van een kaartje. Het doet goed om van elkaar een teken van leven te ontvangen. Er ontstaan ook initiatieven voor nieuwe vormen van contact. Zo wordt u verderop in deze nieuwsbief uitgenodigd om mee te doen aan de actie Kaarsjes voor Kracht.

Op de website van De Fontein en op facebook vindt u, naast de informatie over de wijkgemeente en de actuele berichten, regelmatig een nieuw gedicht of een lied om even bij stil te staan. Op de website van de Nieuwe Kerk treft u iedere dag onder het kopje Alledag een nieuwe meditatie aan van ds. Evert Jan Veldman of ds. Tirtsa Liefting: woorden die je kunnen helpen om vertrouwen te hervinden.

We kunnen ook met elkaar verbonden blijven door de vieringen (zie hieronder)
E
venals in de eerste gemeentebrief roepen we u op informatie die u aantreft op de website (waarop iedere week ook de nieuwe zondagsbrief met wel en wee te vinden is) zoveel mogelijk met anderen te delen; niet iedereen in onze gemeente heeft immers toegang tot internet.

Het is heel begrijpelijk, dat u juist in deze onzekere tijd behoefte hebt aan een luisterend oor. Wilt u uw zorgen delen, wilt u graag uw verhaal kwijt of hebt u praktische vragen , aarzelt u dan vooral niet om een van ons te bellen of te mailen:
-Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753/06 20222123 of email: hessel.boersma@gmail.com)
-Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
-ds. Marga Baas (050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)
-Ruth Pruis (telefoon: 06 17984737 of email: r.pruis@defontein.info

Durf hulp te vragen!
Hulp vragen kan om veel redenen lastig zijn voor iemand. Sommige mensen willen niet laten zien wat er achter de voordeur speelt. Nu we door de coronacrisis aan huis zijn gekluisterd en velen van ons in de risicogroep vallen, is het goed te weten dat er gemeenteleden en medemensen zijn die hulp aanbieden. In onze eigen gemeente hebben al enkele mensen hulp aangeboden; gemeenteleden met een vraag hebben zich tot nu toe weinig gemeld. Wanneer u het nog steeds zelf kunt oplossen, dan is dit heel goed, maar weet ook dat wij iets voor u kunnen doen. Mocht u hulp nodig hebben, meldt het dan bij Hessel Boersma die de hulp zal coördineren.

Vieringen
Met Palmpasen (5 april) en Pasen (12 april) zijn er aangepaste diensten die om 9.30 uur beginnen. Ook op Witte Donderdag (9 april), Goede Vrijdag (10 april) en Stille Zaterdag (11 april) worden er eenvoudige vieringen gehouden; deze vieringen beginnen om 19.00 uur. Er zijn geen kerkgangers aanwezig; alleen een koster,organist , lector en voorganger.

Via de kerkomroep kunt u verbinding maken met deze on-line diensten. Mocht het, vanwege overbe-lasting van het netwerk, niet direct lukken, dan kunt u het later opnieuw proberen. De diensten blijven lange tijd beschikbaar. Op de website vindt u aanwijzingen voor het gebruik van de kerkomroep.

U kunt hierover ook telefonisch contact opnemen met Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753/06 20222123). Bij de diensten hoort een handreiking die u op de website kunt vinden. Mensen die gewoonlijk de zondagsbrief en het liturgieboekje thuis krijgen bezorgd, zullen deze handreiking nu ook persoonlijk ontvangen.

Mailadressen
We blijven in deze tijd met enige regelmaat een gemeentebrief versturen. Tot nu toe ontvangen mensen die in hun brievenbus of per mail. Een dringend verzoek: als u over een mailadres beschikt en dat nog niet aan de kerk hebt doorgegeven, wilt u het dan alsnog aan ons doorspelen?U kunt dat doen bij Hessel Boersma, ouderling pastoraat en beheerder van onze website: webmaster@defontein.info

Actie Kaarsjes voor Kracht
De komende weken kan iedereen op woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur naar buurtkerk De Fontein komen om een kaarsje aan te steken en even rustig in de kerkzaal te zitten. De vraag is natuurlijk hoeveel mensen hier gehoor aan durven te geven. Om die reden hebben wij het volgende bedacht: als zij niet naar ons kunnen komen, komen wij wel naar hen. Het idee is om mensen een kaarsje te sturen voor thuis, in een envelop en met de volgende boodschap:

Kaarsjes voor Kracht

Het zijn vreemde tijden. Ons leven staat op z’n kop door de maatregelen tegen het coronavirus. We zijn ongerust, om anderen en onszelf. We maken ons zorgen over de toekomst. Juist nu zouden we ons graag omringen met familieleden, vrienden en bekenden. Maar elkaar ontmoeten is slechts beperkt mogelijk.

Als teken van verbondenheid ontvangt u deze kaars, die symbool staat voor het licht, de liefde en de warmte die wij elkaar toewensen. U kunt die thuis op elk moment aansteken. Misschien ontleent u daaraan een beetje hoop en kracht.

Hebt u behoefte aan een luisterend oor en wilt u graag uw zorgen met een ander delen, dan kunt u terecht bij buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255. Op woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook per telefoon of mail contact opnemen met:

Marga Baas (T: 06 20977769 en E : marga.baas@home.nl)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E:
r.pruis@defontein.info)

Wie zou hieraan mee willen doen? Hoe meer deelnemers, hoe groter ons bereik. Wij kennen denk ik allemaal wel mensen in de buurt die dit gebaar kunnen waarderen. Voor de mensen die mee willen doen zijn de instructies al volgt:

  1. koop bij uw volgende boodschap ook een aantal wenskaarten en waxinelichtjes

  2. schrijf bovenstaande boodschap netjes in de kaart, of print het even

  3. verstuur/bezorg het in de maand april bij minimaal 3 mensen

Het lijkt ons fantastisch als vele mensen op deze manier een kaarsje van ons, buurtkerk De Fontein, ontvangen. U hopelijk ook. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dat graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E: r.pruis@defontein.info).

Klokken van hoop en troost
Op alle woensdagen in april zal de kerkklok van De Fontein van 19.00-19.15 uur luiden, samen met honderden andere klokken in het land, om mensen een hart onder de riem te steken.

Namens de leden van de wijkkerkenraad alle goeds gewenst en gezegende Paasdagen,
ds. Marga Baas