Gemeentebrief 3

GEMEENTEBRIEF 3 DE FONTEIN

We hebben Pasen gevierd. Een nieuwe Paaskaars is de kerk binnengedragen als teken van hoop op een nieuwe toekomst, verankerd in Gods liefde en trouw. Aan de vieringen in De Fontein heeft een flink aantal luisteraars deelgenomen. Sommigen reageerden na afloop om te laten weten hoe ze zich hierdoor bemoedigd hadden gevoeld. Van verschillende mensen vernam ik, dat zij zich op deze manier meer op het gesproken woord konden concentreren dan in de kerk. Tegelijk misten ze de zichtbare en tastbare rituelen. We realiseren ons nu des te meer de kracht daarvan. Maar al is het dan in gekortwiekte vorm, we blijven de liturgie vieren!

Informatie over de komende vieringen
Zondag 19 april is de derde zondag in de maand. Als gemeenteleden van De Fontein, de Bron en de Nieuwe Kerk houden we een gezamenlijke dienst die via de kerkomroep van de Nieuwe Kerk is te beluisteren. Centraal staat het evangelie van de verschijning van Jezus aan de discipelen en aan Thomas (Johannes 20, 19-31). Voorganger is ds. Marga Baas. Het orgel en de vleugel worden bespeeld door Mannes Hofsink. Zondag 26 april is er weer een viering in De Fontein. In afwijking van wat in KerkinStad staat vermeld zal ds. Ynte de Groot hierin voorgaan.

Kerkomroep
Hebt u problemen met het vinden van kerkomroep? U kunt in dat geval telefonisch contact opnemen met Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753/06 20222123).

Zondagsbrief en website
Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee in de gemeente? Kijk dan op de website van De Fontein en/of op facebook. Op de website wordt wekelijks de zondagsbrief geplaatst met pastorale informatie over de gemeente. U vindt daar ook de handreiking voor de vieringen die via kerkomroep worden uitgezonden.
Daarnaast treft u om de paar dagen een nieuw gedicht en recente foto’s aan.

Verbondenheid zoeken en ervaren
Van ouderen die aan huis gebonden zijn vraagt deze tijd om veel geduld en uithoudingsvermogen. Ook voor jongeren, die juist gewend zijn hun leven te vullen met sociale contacten, is dit een lastige tijd: zij voelen zich vaak eenzaam en weten niet goed raad met zichzelf. De zeven tieners van de jeugdkerk hebben contact met elkaar gezocht door op Paasmorgen via
Whatsapp de Paaschallenge te houden. Het thema was:“Wees niet bang!” Er werden allerhande opdrachten uitgevoerd. Dat varieerde van het inwikkelen van een huisgenoot tot mummie, tot het oplossen van rebussen en het neerleggen van paaseitjes (in de vorm van een Paasgroet) voor de deur van de buren. Voor leiding en jongeren werd het in elk geval een vrolijk Pasen. Naast het verdrietige nieuws van iedere dag zijn er telkens ook hoopvolle beelden en berichten.
Zoals de toppen van de Himalaya die door de lockdown nu voor het eerst sinds decennia weer in de Indiase deelstaat Punjab te zien zijn. Of de studenten van het Haags Conservatorium die samen, elk vanuit eigen huis, een uitvoering gaven van “Jesus bleibet meine Freude” van Bach, te bekijken en te beluisteren op You Tube.

Pak de telefoon!
Met de deelnemers aan de brei- en haakclub heeft Ruth Pruis een telefooncirkel opgezet. In de eerstvolgende (online) vergadering van de wijkkerkenraad bespreken we de mogelijkheid nog andere telefooncirkels in de wijkgemeente op te zetten. Los daarvan is een telefoongesprekje een van de eenvoudigste manieren om contact met elkaar te hebben! In dat verband willen we u opnieuw erop wijzen dat u te allen tijde contact kunt opnemen met een van onderstaande mensen. We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs aan de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt horen of even uw verhaal kwijt wilt.
Als u praktische vragen hebt en hulp zoekt, laat het dan weten! We kunnen samen naar oplossingen zoeken.
-Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753/06 20222123 of email: hessel.boersma@gmail.com)
-Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
-ds. Marga Baas (telefoon: 050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)
-Ruth Pruis (telefoon: 06 17984737 of email: r.pruis@defontein.info
Woensdagmorgen: een kaarsje branden en/of een persoonlijk gesprek
Op de woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom in de kerk. Beurtelings zijn daar Ruth Pruis en Marga Baas aanwezig voor een persoonlijk gesprek. Ook als u gewoon even een kaarsje wilt branden of rustig in de kerkzaal wilt plaatsnemen en naar het orgel wilt luisteren, kunt u tijdens deze uren in De Fontein terecht.

Kaarsjes voor kracht
In de resterende weken van april gaan we verder met de actie Kaarsjes voor kracht. U wordt uitgenodigd andere mensen een kaarsje te sturen voor thuis, in een envelop en met de volgende boodschap:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kaarsjes voor Kracht
Het zijn vreemde tijden. Ons leven staat op z’n kop door de maatregelen tegen het coronavirus. We zijn ongerust, om anderen en onszelf. We maken ons zorgen over de toekomst. Juist nu zouden we ons graag omringen met familieleden, vrienden en bekenden. Maar elkaar ontmoeten is slechts beperkt mogelijk.
Als teken van verbondenheid ontvangt u deze kaars, die symbool staat voor het licht, de liefde en de warmte die wij elkaar toewensen. U kunt die thuis op elk moment aansteken. Misschien ontleent u daaraan een beetje hoop en kracht.
Hebt u behoefte aan een luisterend oor en wilt u graag uw zorgen met een ander delen, dan kunt u terecht bij buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255. Op woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook per telefoon of mail contact opnemen met:
Marga Baas (T: 06 20977769) en E: marga.baas@home.nl
Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E: r.pruis@defontein.info
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Doet u mee? Hoe meer deelnemers, hoe groter ons bereik. Wij kennen allemaal wel mensen in de buurt die dit gebaar kunnen waarderen.
De instructies zijn als volgt:
1. koop bij uw volgende boodschap ook een aantal wenskaarten en waxinelichtjes
2. schrijf bovenstaande boodschap netjes in de kaart, of print het even
3. verstuur/bezorg het in de maand april bij minimaal 3 mensen
Het lijkt ons fantastisch als vele mensen op deze manier een kaarsje van ons, buurtkerk De Fontein, ontvangen.Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dat graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E: r.pruis@defontein.info).

Klokken van hoop en troost
Op alle woensdagen in april zal de kerkklok van De Fontein van 19.00-19.15 uur luiden, samen met honderden andere klokken in het land, om mensen een hart onder de riem te steken.

Verspreiding van de gemeentebrief
Op ons verzoek om uw mailadres aan ons ter beschikking te stellen met het oog op de verspreiding van de gemeentebrief, is door een aantal mensen positief gereageerd. Daar zijn we blij mee! We hopen van harte dat nog meer mensen aan dit verzoek gehoor zullen geven! Het is nl. een hele klus om eens per veertien dagen bij 200 adressen een brief thuis te bezorgen. Misschien hebt u er geen behoefte aan deze informatie in uw brievenbus te ontvangen? Laat het ons
dan even weten! In beide gevallen kunt u terecht bij Hessel Boersma, ouderling pastoraat en beheerder van onze
website: webmaster@defontein.info

Vergadering van de wijkkerkenraad
Maandag 27 april zullen de leden van de wijkkerkenraad voor het eerst weer vergaderen – ditmaal ieder vanachter het eigen beeldscherm. Op de agenda staan de vieringen en de vormen van contact in deze coronatijd, en niet te vergeten de toekomstplannen m.b.t. De Fontein.

Een hartelijke groet, mede namens de leden van de wijkkerkenraad,
ds. Marga Baas