Gemeentebrief 4

75 jaar bevrijding
De komende week staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Dat zal nu op een heel andere manier gestalte krijgen dan tevoren was uitgedacht. De kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam zal plaatsvinden zonder publiek; allerlei openbare bijeenkomsten zijn afgelast.Maar er zijn ook weer nieuwe initiatieven ontstaan om 4 en 5 mei thuis te kunnen vieren, zoals het virtueel bloemen neerleggen bij een van de vele oorlogsmonumenten.

Door de anti-coronamaatregelen zijn we ons in de afgelopen twee maanden op een nieuwe manier bewust geworden van vrijheid en onvrijheid; we beseffen de betekenis van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaars leven en welzijn en voor de toekomst van onze wereld.

Het carillon
In 1941 schreef dichteres Ida Gerhardt het beroemde gedicht “Het carillon”. Met enkele woorden wordt ons de sfeer getekend van een bezette stad. De ik-figuur loopt door de straten en ziet de mensen. Hun ontberingen en het gebrek aan perspectief tekenen zich af op hun gezichten. Maar dan merkt de dichteres een verandering op, een omslag in het gevoel – even plotseling en onverwacht als zonlicht dat donkere wolkenluchten doorbreekt. Want nadat een zwaar klinkende torenklok met enkele slagen de uren heeft aangegeven, begint de stadsbeiaardier het carillon te bespelen. Die klanken brengen niet alleen bij haar, maar bij al die verstilde mensen op straat een gevoel van saamhorigheid teweeg. Heel even is er sprake van ‘wij’, van ‘ons’. Het is de muziek die dit teweeg brengt. En het geloofsvertrouwen waaraan het lied uit Valerius’ Gedenkklank stem geeft. Het laatste woord is niet aan de bezetters. Er is een Ander bij wie ons bestaan in handen ligt. “Wij slaan het oog tot U omhoog”. En tegelijk met het gevoel van saamhorigheid dringt ook in alle scherpte het verlies door – van vrijheid en identiteit, van mensen die haar (en al die anderen in de straat) door oorlog en bezetting zijn ontvallen.

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokketoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius: – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen,
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luist’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Informatie over de komende vieringen
Zondag 3 mei gaat Gerard Lof voor in samenwerking met ds. Marga Baas. Diaken van dienst is Hilbert Annen. Het orgel wordt bespeeld door Gjalt van der Meulen. In deze dienst wordt natuurlijk ook aandacht geschonken aan 75 jaar bevrijding. Wie toegang heeft tot de website van De Fontein, treft daar de kunstcollage aan die Koos Steketee n.a.v. deze thematiek heeft gemaakt, met daarbij zijn eigen toelichting.
Zondag 10 mei is Ruth Pruis voorganger. Ouderling van dienst is Lamke Dijkstra. Marleen Betten verzorgt de schriftlezingen. Organist is Carel van Aurich. Thema: het verlangen en de betekenis van ‘vertrouwen op God’.
Met Pinksteren zal door alle wijkgemeenten van de PGG een gezamenlijke digidienst worden georganiseerd. Nadere informatie volgt.

Tips voor het omgaan met kerkomroep
Omdat er soms problemen zijn met kerkomroep vanwege de overbelasting van het netwerk, geven we hier nog een paar tips:

Kijkt u op Kerkomroep.nl en de dienst is nog niet begonnen, dan ziet u het regeltje van de dienst van die dag nog niet. Als u naar het scherm blijft turen, zult u merken dat de dienst pas in beeld komt, als het beeld wordt ververst. U kunt zelf geregeld even het ‘beeld vernieuwen’ door op uw toetsenbord F5 of CRTL L te drukken.

Als de verbinding met Kerkomroep uitvalt kunt u vaak de verbinding snel herstellen: u klikt dan in Kerkomroep.nl op de knop ‘luisteren’. Dan lijkt het erop dat u de dienst weer van voren af aan gaat beluisteren. Maar als u gelijk daarna op de knop ‘Live’ klikt, springt het geluid over naar de actuele uitzending, en zit u weer in de dienst.

Mocht het niet lukken of u heeft geen mogelijkheid om een dienst via de kerkomroep te beluisteren neem dan telefonisch contact op met Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 / 06 20222123).

Telefooncirkel
Zou u het fjn vinden om samen met anderen regelmatig contact te hebben via een telefooncirkel? Laat het ons dan zo gauw mogelijk weten en bel even naar Dikkie van Dommelen (06 41 44 70 43). Zij wil meehelpen een telefooncirkel op te zetten.

Wij zijn voor u beschikbaar
Hebt u vragen, heeft u praktische hulp nodig of wilt u graag even uw verhaal kwijt? U kunt altijd met een van onderstaande mensen contact opnemen:
-Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 / 06 20222123 of email: hessel.boersma@gmail.com)
-Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
-ds. Marga Baas (telefoon: 050-5798508/06 20977769 of email: marga.baas@home.nl)
-Ruth Pruis (telefoon: 06 17984737 of email: r.pruis@defontein.info

Openstelling van De Fontein
Het is mogelijk om in de kerk een persoonlijk gesprek te hebben met Ruth Pruis of Marga Baas. We hebben besloten om met ingang van 28 april De Fontein drie ochtenden per week open te stellen: op dinsdag, woensdag en donderdag bent u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom om met hen te praten of in de kerkzaal een kaarsje aan te steken. Er wordt nog NIET gezamenlijk koffie gedronken!

Uitvaarten in coronatijd
Omdat in deze periode alleen digidiensten worden gehouden, vraagt u zich misschien af hoe de gang van zaken is rond uitvaartdiensten. Ook nu zijn er dezelfde opties als voorheen: vanuit De Fontein, in de aula van Selwerderhof of in het crematorium. Natuurlijk zijn er wel bepaalde richtlijnen m.b.t. het aantal deelnemers en moet ook hier voldoende afstand van elkaar worden gehouden. Belt u gerust met ds. Marga Baas, als u uitgebreider geïnformeerd wilt worden.

Bij een overlijden kunt u als nabestaande bellen met het Meldpunt uitvaarten: 050 205 33 30. Het meldpunt legt vervolgens contact met de predikant en/of de leden van de uitvaartgroep.

Klokken van hoop en troost
Op woensdag 5 mei wordt deze actie beëindigd en zal de kerkklok van De Fontein voor het laatst van 12.00 -12.15 luiden.

Vacatures voorzitter en scriba
Op de website van De Fontein treft u informatie aan over de vacatures die in de wijkkerkenraad ontstaan. We zoeken een nieuwe voorzitter en scriba. Bent u geïnteresseerd, laat dan van u horen!

Puzzelen
Houdt u van puzzelen of weet u iemand die dit leuk vindt? Geef het dan door aan Hessel Boersma, we zetten dan een puzzel bij u voor de deur.

Buurtkerknieuws: Forza Musica
Stichting Luisterwijk verzorgt op zondag 17 mei vanaf 13.00 uur concertjes in buurtkerk De Fontein, huiskamers en tuinen van de wijken Tuinwijk, Paddepoel en Selwerd. Net als 2 jaar geleden is het devies ”Forza Musica”,

wat zoveel betekent als ”Hup, muziek!”. Wilt u dit meebeleven? Open op 17 mei youtube op computer, tablet of mobiele telefoon, gebruik de zoekterm Luisterwijk. Veel van de deelnemende muzikanten komen uit de buurt van De Fontein. Medewerking wordt verleend door o.a. de Groninger popmuzikant Bert Hadders, het duo Saskia Rozeveld (viool) en Henk Puister (accordeon) en Karam Shebat (flamencomuziek). Pieter Pilon speelt op het orgel van kerk De Fontein en Harm Wierda maakt psychedelische gospelmuziek. Kijk op www.luisterwijk.nl voor het laatste nieuws over waar en wanneer de concerten plaatsvinden. Houd ook onze facebookpagina in de gaten: https://facebook.com/luisterwijk. Info: info@luisterwijk.nl / 0615351103

Een hartelijke groet, mede namens de leden van de wijkkerkenraad,

ds. Marga Baas

4 mei project

De deelnemers aan de foto workshop van de Fontein kregen in maart het verzoek na te denken over een op zaterdag 4 april te maken object over de herdenking van 75 jaar bevrijding. In de Fontein zou dan begin mei een tentoonstelling te zien zijn van alle gemaakte objecten. Als gevolg van de corona crisis zijn alle activiteiten in en rond de Fontein gestopt en zijn ook de plannen van de foto workshop geannuleerd.
Als deelnemer aan de foto workshop had ik mijn object in maart al klaar en vond het zonde er niets mee te doen. Vandaar dat ik gevraagd heb het als bijlage bij de email met de zondagsbrief van eind april mee te sturen.

Het object behelst 4 onderdelen:

Het eerste plaatje laat de gevolgen zien van het bombardement van Rotterdam. Het begin van de oorlog en de capitulatie maar symboliseert ook de gevolgen van bombardementen elders in ons land.

Het tweede plaatje is het beeld van Zadkine, stad zonder hart. Dit beeld symboliseert de gevolgen van de enorme verwoestingen in ons land waardoor steden onbewoonbaar werden en mensen op drift raakten.

Het derde plaatje is het gedicht van de achttien doden. Waarmee stil gestaan wordt bij alle slachtoffers die gevallen zijn als gevolg van de terreur en de wreedheden van de bezetter en de uitroeiing van een deel van onze Joodse bevolking.

Het vierde plaatje is de herdenkingsplaats op de Waalsdorper vlakte in de duinen bij den Haag. Hier zijn honderden verzetsstrijders gefusilleerd. Jarenlang was dit op 4 mei de plaats van de officiële dodenherdenking.

Waarom dit object?
Ik ben geboren in Rotterdam en heb van dicht bij de verschrikkingen van de bezetting meegemaakt. Het wegvoeren van mijn vader naar Duitsland, Hoe mijn moeder alleen met 5 kleine kinderen de hongerwinter heeft overleefd. Als kind van nog geen 10 jaar wist ik, op zoek naar eten en brandstof voor het noodkacheltje, feilloos de weg tussen de ruïnes in de binnenstad van Rotterdam. Een stad in totale ontreddering waarbij overleven het enige was wat nog telde.
Na de oorlog is mijn vader gelukkig teruggekomen uit Duitsland waar hij in de frontlinies versterkingen voor de troepen moest bouwen. Een paar jaar later zijn we naar den Haag verhuisd. In den Haag ben ik als jongen op 4 mei een keer naar de dodenherdenking op de Waalsdorper vlakte geweest. Een herinnering die me altijd is bijgebleven.

Op dit moment met de corona crisis zijn de scholen gesloten en wordt waar mogelijk digitaal lesgegeven. In Rotterdam waren de scholen ook gesloten en gevorderd door de Duitsers en werd er ook geen lesgegeven. Met als gevolg een enorme leerachterstand waar ik en veel van mijn generatie jarenlang de gevolgen van hebben ondervonden.

4 en 5 mei zijn voor mij nog steeds heel bijzondere dagen die in mijn optiek herdacht en gevierd moeten blijven worden.

Koos Steketee