De Fontein is een levendige gemeente in het noorden van de stad Groningen en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente wil een brede en open geloofsgemeenschap zijn, waar een ieder zich welkom mag voelen – ongeacht leeftijd, sekse, huidskleur of seksuele geaardheid. Iedereen heeft de ruimte om het geloof op eigen wijze te beleven en Christen te zijn.

Binnen die ruimte vinden we het belangrijk om samen gemeente te zijn, want geloven doe je ook als gemeenschap. Dit uit zich in de wekelijkse kerkdiensten en activiteiten zoals: gespreksgroepen, diaconale projecten, zang (cantorij en Goede Herder kerkkoor), de tienerdiensten.

De leden van de Protestantse Gemeente de Fontein komen met name uit de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel, De Held, Gravenburg en Reitdiep