Zaterdag 2 november 2019

De voorbereidingen voor de najaarsmarkt, die zoals gebruikelijk gehouden wordt op de eerste zaterdag in november, in dit geval 2 november, zijn in volle gang.

De goede doelen zijn inmiddels definitief vastgesteld , te weten:
Verpleeghuis ’t Blauwbörgje (voor aanschaf van een Belevenistafel)
Familie de Boer Huis in Groningen
Stichting Homa Bay/Kenia “Our Water Our Life” (sdg4homabay.org)
Stichting Baraka in Kenia (StichtingBaraka.nl)

Wij staan klaar om uw spullen aan te nemen op:
maandag 28 oktober van 14.00 – 16.00 uur en
dinsdag 29 oktober van 14.00 – 16.00 uur en
dinsdag 29 oktober van 18.00- 20.00 uur.

U kunt alvast beginnen met het verzamelen van voor u overtollige artikelen.

Namens de commissie najaarsmarkt,
Bert Oostenbrink

Laatste nieuws:

Mocht het u nog niet opgevallen zijn, zaterdag 2 november houden we weer onze najaarsmarkt Menigeen zal er naar uitzien omdat de mogelijkheid geboden wordt spullen waar u geen gebruik meer van maakt of waarop u bent uitgekeken bij de Fontein in te leveren. Als u dan de vrijgekomen ruimte weer een zinvolle invulling wilt geven , dan is er vanzelfsprekend een groot aanbod van diverse artikelen, zoals prachtige bloemstukken, mooi glaswerk, sieraden, kleding, speelgoed en een boekenvoorraad waar u versteld van zult staan. En om bij te komen van het rondkijken, is er een koffiehoek(eventueel met gebak). Duurt de dag lang genoeg, dan zijn er in de hal snert, poffertjes en andere warme hapjes. Maar ook het rad van avontuur blijft een aantrekkingskracht houden. Als aan het eind van deze zaterdag de financiële balans wordt opgemaakt, blijken de medewerkers een boost te krijgen om het achtergebleven materiaal weer op te ruimen. Zo maken u en wij er een feest van. Omdat niet alles is te verkopen, vragen wij van u om geen meubelen, bloempotten en computers in te leveren. Wij staan klaar om uw spullen aan te nemen op maandag 28 oktober van 14.00 – 16.00 uur en dinsdag 29 oktober van 14.00 – 16.00 uur en van 18.00- 20.00 uur
Zoals u weet zijn de goede doelen dit jaar:

Verpleeghuis ’t Blauwbörgje: De donatie is bestemd voor de aanschaf van een Belevenistafel(verplaatsbare tafel ) . Het belangrijkste kenmerk van deze tafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Het biedt bewoners ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

Familie de Boer Huis : In het Familie De Boer Huis kunnen kinderen met kanker die behandeld worden met protonentherapie samen met hun gezin verblijven in het familiehuis. Voor zowel ouder als kind is het zeer belastend om gedurende 5 tot 6 weken op en neer te reizen tussen ziekenhuis en thuis.

Stichting Homa/Bay/Kenia Our Water Our Life: Deze stichting is momenteel bezig geld in te zamelen voor een keuken op zonne-energie om een goede maaltijd aan schoolkinderen te kunnen aanbieden. Verder wil men schoon water, waardoor minder ziekte is en het ziekteverzuim op scholen afneemt.

Stichting Baraka: Het doel van deze stichting is om kansarme jongeren in Kenia (Nairobi)een duurzame plek te geven in de maatschappij d.m.v. onderwijs door hen op te leiden tot agrarisch medewerker op de “Boerderij van Hoop” .Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website www.stichtingbaraka.nl

Namens de commissie Najaarsmarkt,

Bert Oostenbrink


 

De eerste zaterdag van november is er een najaarsmarkt in de kerk.
De opbrengst gaat naar vier goede doelen welke in de kerk bekend worden gemaakt via een powerpoint presentatie.