Wie wil deelnemen aan deze gespreksgroep kan het contact opnemen met Coos Engelsma, jeugdouderling van de Nieuwe Kerk: j.engelsma.1@gmail.com