Expositie fotoworkshop Vrijheid.

Onder de titel Vrijheid is er bij de fotoworkshop aandacht geschonken aan 75 jaar bevrijding. Het is een prachtige, zeer gevarieerde serie geworden die zowel in de kerkzaal van de Fontein te bewonderen is, maar ook online te bekijken is. Ruim 30 personen hebben hieraan meegewerkt en het resultaat mag er zijn.

Wat kunt u zoal verwachten? Vlagvertoon aan de torens van de stad, opnamen van het ‘maple leaf’ monument bij het Bevrijdingsbos. Ook zijn er foto’s van de rokken-expositie in het Groninger museum te zien. Herinneringsmonumenten zoals aan de Hereweg en in Westerbork zijn vastgelegd, maar ook de verstilling van erebegraafplaatsen.  Er is ook herinneringsmateriaal ingeleverd wat gefotografeerd is: oorlogsgeld, bonboekjes,

Er zijn foto’s gemaakt met gedichten of geïnspireerd op bestaande liedtekst, collagefoto’s en een eigen gemaakt beeldje dat vrijheid weergeeft.

Vanwege het grote aantal ingestuurde foto’s hebben we helaas enkele personen moeten teleurstellen. Hun foto’s konden niet meer mee bij de bestelling van de afdrukken voor de expositie. Maar omdat er vanwege de coronamaatregelen voor gekozen is om ook een online expositie te verzorgen, zijn hun opnamen wel meegenomen in deze laatste serie.

De expositie in De Fontein is te bezichtigen op maandag- en woensdagmorgen van 10-12 en verder als er kerk open is voor andere activiteiten. En dus hier op de site.

Auke Faber.