zondagsbrief 05-02-2023

maandbrief februari 2023

Orde van dienst in De Fontein 5 februari 2023

collecten
1e collecte: Kerk in Actie Pakistan
2
e collecte: Stedelijk Kerkenwerk
3
e collecte: Voedselbank

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________