zondagsbrief 06-08-2023

De diensten in De Fontein beginnen om 9.30 uur!!!

Orde van dienst Zomerdienst 6 augustus

maandbrief augustus 2023

collecten

1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Stedelijk Kerkenwerk
3e collecte: Voedselbank Groningen

 

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst gewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________