zondagsbrief 07-01-2024

orde van dienst 7 januari 2024

maandbrief januari 2024

collecten

1e collecte: Diaconie in Stad

2e collecte: Wijkwerk

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________