zondagsbrief 07-05-2023

orde van dienst Paastijd 7 mei 2023

maandbrief - mei 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Aktie Oekraïne: kerk in de samenleving
2e collecte: Stedelijk kerkenwerk
3e collecte: voedselbank

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________