zondagsbrief 08-01-2023

Voor de maandbrief zie 01-01-2023
Op zondag 8 januari om 9.30 uur gaat buurtpastor Ruth Pruis voor.
Carel van Aurich bespeelt het orgel.

Amnestie
Voorbeeldbrief-Egypte-Hoda-Adbelmoniem
Toelichting brief Egypte dd 8 januari

collecten

Collectedoelen: 1 Diaconie PGG, 2 wijkwerk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________