zondagsbrief 12-02-2023

liturgie 12 feb 2023

maandbrief februari 2023

collecten
1e collecte: Kerk in Actie Ethiopië
2
e collecte: Stedelijk Kerkenwerk
3
e collecte: bij de uitgang is voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië

Amnestie

Voorbeeldbrief-Bahrein-Al-Khawaja

Toelichting brief Bahrein dd 12 februari

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________