zondagsbrief 13-11-2022

zondagsbrief 13 november 2022

Orde van dienst

Kanselbrief betreffende opvang vluchtelingen

Beste mensen, broeders en zusters,

Eind augustus is er een oproep gedaan door INLIA om op zo kort mogelijke termijn vluchtelingen op te vangen die letterlijk in de kou stonden in Ter Apel. INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Binnen een weekend waren er verschillende plekken en veel vrijwilligers geregeld en hebben we als gezamenlijke gemeentes ruim twee weken crisisopvang kunnen verlenen. Op andere plaatsen is de opvang steeds door gegaan.
Ondanks dat er momenteel in de media weinig nieuws is omtrent de omstandigheden in Ter Apel, zijn deze nog steeds niet significant verbeterd en wachten vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden op een plekje. Op vrijdag 4 november is er daarom vanuit INLIA een herhaalde oproep gedaan voor opvangplekken.
De Algemene Kerkenraad en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen doen hierbij een gezamenlijke oproep uitgaan naar de kerken, vierplekken en geloofsgemeenschappen in Stad.
Deze oproep bestaat uit twee delen; ten eerste vragen we u mee te denken over eventuele beschikbare ruimtes waar opvang gerealiseerd kan worden, voor korte noodopvang maar ook voor langere tijd. Mocht u hier een idee over hebben dan kunt u dit doorgeven aan uw eigen kerkenraad, aan de scriba van de AK (secak@protestantsegemeentegroningen.nl) of rechtstreeks bij INLIA (crisisopvang@inlia-projecten.nl). Daarnaast willen we u vragen om als vrijwilliger mee te helpen op de plekken waar opvang gerealiseerd is. Net zoals de vorige keer kunt u uw naam en gegevens op de inschrijfpapieren noteren.
Ook kunt u via een QRcode uw gegevens doorgeven. Deze zal beschikbaar gesteld worden via verschillende kanalen zoals de website van de PGG (protestantsegemeentegroningen.nl).
De opvang van asielzoekers is en blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid, en INLIA blijft die dan ook met klem daarop aanspreken. Tegelijkertijd kunnen wij als christelijke gemeenschappen mensen in nood niet de rug toekeren.
In de woorden van de Protestantse Diaconie van Gouda:
“Waar onze overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt. Gooi die deuren open. (…) Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de Bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen?  Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?”

Namens de Algemene Kerkenraad en Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen,
Josha Veger-Schotanus en Elsbeth Vonkeman

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

collecten

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________