zondagsbrief 14-05-2023

orde van dienst 14 mei 2023

maandbrief - mei 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Actie Kerk zijn met en voor elkaar
2
e collecte: Wijkwerk

Amnestie
Voorbeeldbrief Belarus Marfa Rabkova
Toelichting brief Belarus

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________