Zondagsbrief 15-10-2023

Orde van dienst - 15 oktober

De dienst begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES
1e Collecte: Diaconie PGG
2e Collecte: Wijkwerk

U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.