Zondagsbrief 17-12-2023

Orde van dienst 3e Advent

De dienst begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES
1e Collecte: KiA – Hulp en Perspectief voor mensen zonder papieren
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk
U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.