zondagsbrief 19-03-2023

Liturgie Veertigdagentijd

maandbrief - maart 2023

collecten
1e collecte: Diaconie Protestantse Gemeente Groningen
2e collecte: PKN Ontdekken in de kliederkerk

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________