Zondagsbrief 20-06-2021

NIEUWS UIT DE FONTEIN
Bij de vieringen
Volgende week zondag 27 juni gaat ds. Anita Akkerman voor.
Zestig kerkgangers welkom in De Fontein!
Vanaf 27 juni mogen we weer 60 kerkgangers (exclusief medewerkers aan de dienst) begroeten.
Voor alle duidelijkheid volgen hier de regels die we aanhouden:
Net als eerder dient u zich tevoren aan te melden als deelnemer aan de viering. Dat kan van maandag 12.00 uur – zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag via de website van De Fontein. U kunt ook per telefoon of mail even contact opnemen met Hessel Boersma (T: 050-5718753 / 06 20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com).
Aanmelden geldt ook voor de medewerkers aan de viering!
In de vieringen worden de volgende regels gehanteerd: 1) een korte gezondheidcheck bij binnenkomst 2) handen desinfecteren bij binnenkomst 3) de looproute in de hal volgen 4) een mondkapje dragen als u binnenkomt en als u de kerkzaal verlaat (als u zit mag het mondkapje af) 5) de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw volgen bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
Er wordt alleen door een kleine groep voorzangers gezongen.

Enquȇte
Op onze website treft u een enquête aan, waarin we als kerkenraad enkele vragen aan u voorleggen over de digidiensten. We zijn benieuwd hoeveel gemeenteleden die hebben gevolgd, wat de ervaringen zijn en welke aspecten we kunnen verbeteren. Als u via de zondagsbrief de vragen schriftelijk beantwoordt, kunt u de ingevulde enquête in de brievenbus van de kerk deponeren of op de inloopmorgens op maandag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in de hal van de kerk inleveren; op de balie van de keuken staat een mandje klaar.
Pastorale zorg in juni
Als u in de maand juni behoefte hebt aan een pastoraal gesprek uw verhaal kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl)
Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
In geval van een uitvaart kunt u bellen met het meldpunt: T: 205 33 30.
U kunt ook bellen of mailen naar scriba Jaap Medema; hij weet wie er waarnemen in de vakantieperiode (T: 050 571 32 78; E: jaapmedema43@gmail.com)
Gelegenheid tot een pastoraal gesprek in de kerk De Fontein is twee ochtenden per week open: op maandag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor een persoonlijk gesprek is Ruth Pruis aanwezig.

Zomergroeten uit De Fontein.
De werkgroep Pastoraat wil graag een zomergroet sturen aan mensen, die niet of steeds minder de deur uit komen. Dat kan zijn door het ouder worden, ziekte of om een andere reden. Om dit te kunnen realiseren vragen we u om ons hierbij te helpen.
Wilt u een kaartje (of misschien wel meer dan één) schrijven, zónder adressering en mét postzegel, aan iemand in of rond de wijkgemeente De Fontein? Wij adresseren dan de kaarten en regelen de bezorging door Post.nl. We brengen ze dus niet zelf rond!
Mocht u iemand bij u in de buurt kennen, aan wie we ook een kaartje zouden kunnen sturen, dan mag u dat adres ook aan ons doorgeven. We zijn tenslotte buurtkerk De Fontein!
U kunt de kaarten in een speciale bus doen in de hal van De Fontein òf, als de kerk dicht is, in de brievenbussen van De Fontein òf van Ranonkelstraat 34 (Lamke Dijkstra).
We zouden het fijn vinden als u vóór 10 juli wilt reageren.

Oproep om mee te werken aan de zomerdiensten
Evenals voorgaande jaren kunt u zich als belangstellende opgeven om een of meer vieringen voor te bereiden. Dat kan door contact op te nemen met de predikanten.
Marga Baas gaat voor op 11 juli en 25 juli. De voorbereiding van deze beide vieringen vindt plaats op maandag 5 juli en maandag 19 juli om 14.00 uur in De Fontein.
Evert Jan Veldman gaat voor op 18 juli en 8 augustus. De voorbereiding hiervan vindt plaats op maandag 12 en op maandag 26 juli om 14.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk.
De overige data met Tirtsa Liefting moeten nog worden vastgesteld.

Zomerterras bij buurtkerk De Fontein
Zolang het weer het toestaat zal gedurende de hele zomer iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur ons terras voor jullie klaarstaan. Met koffie, thee en tijd voor een praatje. Iedereen is welkom om aan te schuiven!

Film in De Fontein – ‘45 Years’ (2015)
Op donderdagavond 24 juni (19.30 uur) vertonen we het schitterende, aangrijpende relatiedrama ‘45 Years’. We maken kennis met het oudere Britse echtpaar Kate (gespeeld door Charlotte Rampling) en Geoff Mercer (Tom Courtenay). De start van het verhaal vindt zeven dagen voor hun 45-jarig huwelijksfeest
plaats. Geoff krijgt plotseling een brief thuis, waarin staat dat het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden; zij raakte begin jaren zestig vermist in de Zwitserse Alpen. Het stel raakt volledig uit balans door het nieuws en het is maar de vraag of hun huwelijk stand houdt.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en thee klaar. Mocht u verzekerd willen zijn van een plekje (want VOL = VOL), neem dan even contact met ons op: Ruth Pruis – r.pruis@defontein.info – 06-17984737. Max. aantal: 10.
Kosten: vrijwillige bijdrage

Buurtkerk De Fontein: ‘Dierbare woorden – zinvolle gesprekken’
In 1997 begon de Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) met een reeks columns over woorden die hem dierbaar waren. Gewone woorden, plechtige of verouderde woorden, merkwaardige woorden. Verhoeven vertelt welk begrip hij erin besloten ziet, welke grammaticale aspecten ze hebben en hoe hun betekenis zich ontwikkelde. Over het woord ‘beleefd’ schrijft hij (2003, 56) bijvoorbeeld het volgende:
Beleefd – ‘Wanneer je gaat nadenken over een woord als ‘beschaafd’ en over de voorstellingen die daaraan ten grondslag moeten liggen, krijg je het pijnlijke gevoel in een werkplaats terecht te zijn gekomen, waar de laatste hand wordt gelegd aan een product dat ‘mens’ heet, maar nog lang niet af is. Als dat product terdege met de schaaf bijgewerkt is, heet het ‘beschaafd’.
Het zijn relatief eenvoudige teksten, alle uit drie alinea’s bestaande en ter lengte van één bladzij. Ze vormen de basis van de gesprekken die wij graag, één op één, met jullie zouden willen voeren. Op afspraak, thuis of in De Fontein. Mogelijke gesprekspartners zijn:
• Doesjka Donker – voorlezer en gesprekspartner
• Marga Baas – predikant van buurtkerk De Fontein
• Ruth Pruis – kerkelijk werker bij buurtkerk De Fontein
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met Ruth Pruis (T: 06 17984737 of E: r.pruis@defontein.info).

Een onvergetelijke zomer @buurtkerk De Fontein - film- & pizzamiddagen
Woensdagmiddag 21 juli – van 14:00 tot 16:30 uur
BinnensteBuiten (2015) – Groot worden is een hele uitdaging, en dat geldt ook voor Riley, zeker als ze vanwege haar vaders werk van het platteland naar San Fransisco verhuist. Net als iedereen wordt Riley geleid door haar emoties - Plezier, Angst, Woede, Afkeer en Verdriet. De emoties zetelen in Hoofdkwartier, het stuurcentrum in Rileys hersenen, vanwaaruit ze haar door de drukte van alledag loodsen. Plezier, Rileys belangrijkste emotie, bekijkt de verhuizing positief, maar moet met de andere emoties een manier zien te vinden om Riley te laten wennen aan de nieuwe stad, het nieuwe huis en de nieuwe school…
Woensdagmiddag 4 augustus – van 14:00 tot 16:30 uur
Coco (2017) – Miguel droomt ervan om een succesvol muzikant te worden. Hij wil dolgraag net zo beroemd worden als zijn idool Ernesto de la Cruz, maar muziek is verboden in zijn familie. Op mysterieuze wijze komt Miguel op de Dag van de Doden in het kleurrijke Dodenrijk terecht. Daar ontmoet hij Héctor en samen gaan ze op reis om het echte verhaal achter Miguels familiegeschiedenis te ontdekken.
Doelgroep: 6 t/m 12 jaar
Kosten: gratis
Locatie: Eikenlaan 255
Opgave: bij Ruth Pruis - r.pruis@defontein.info (VOL = VOL, max. 15 personen)

Zomerse avondwandelingen
In de maanden juni, juli en augustus maken we eens in de veertien dagen een avondwandeling van ca. een uur. We vertrekken samen, maar we lopen twee aan twee.
Iedere deelnemer ontvangt bij vertrek een gedicht of korte tekst als aanloopje tot het onderlinge gesprek.
Start- en eindpunt: De Fontein, Eikenlaan 255.
Tijd: 19.30 – 20.30 uur.
Resterende data: woensdag 30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus
U kunt zich voor een of meer keren opgeven bij Ruth Pruis (E: r.pruis@defontein.info of T: 06 17984737).

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info.

_____________________________________________________________________________________________________________

Voor de zondagsbrief en orde van dienst kijk op de site van De Nieuwe Kerk

De dienst is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

GOED OM TE WETEN: DIENST TERUGKIJKEN PAS 2 UUR NA AFLOOP!
De servers van Kerkomroep werken zó dat wanneer een kerk een dienst live uitzendt (en dat doen we), het vervolgens na afloop van de uitzending twee uur duurt voordat de dienst teruggekeken kan worden. Kerkomroep doet dit om voor maximale uitzendruimte te zorgen voor alle kerken. Als u de afgelopen zondagen er helemaal klaar voor zat om de dienst net wat later terug te kijken, en tot uw teleurstelling de dienst niet beschikbaar was, dan is dit de verklaring. Stel: een ochtenddienst duurt tot 10u30, dan is de dienst pas vanaf ongeveer 12u30 klaar om teruggekeken te worden. Terug luísteren kan wel meteen.