zondagsbrief 22-01-2023

maandbrief januari 2023

Orde van dienst

collecten
1e Collecte: Voedselbank Groningen
2e Collecte: PKN: een kerk van betekenis

Amnestie
Voorbeeldbrief-India-BK16
Toelichting brief India dd 22 januari

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________