zondagsbrief 30-04-2023

orde van dienst Paastijd 2023

maandbrief - mei 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Aktie Israel: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
2
e collecte: Stedelijk kerkenwerk

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________