Alberte van Ess

Op de woensdag- en de donderdagochtend is de Fontein open voor een dergelijk gesprek, als een soort loket voor levensvragen.

In de transitie naar de buurtkerk willen we dit loket levensvragen verder ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven hun hart te luchten over wat hen ten diepste bezighoudt.