Dick Dijkstra

Kerkmeester: Dhr. Dick Dijkstra,
Ranonkelstraat 34, 9741 LT Groningen,