Scriba: vacante functie

Scriba: Vacant     mailadres: scriba@defontein.info

Gezocht: scriba wijkkerkenraad De Fontein

De wijkkerkenraad is op zoek naar een enthousiast gemeentelid dat per direct de taak van scriba op zich wil nemen.
Wat we verwachten van de scriba?
De scriba…
– is lid van het moderamen van de wijkkerkenraad, is nauw betrokken bij het beleid van de wijkkerkenraad en woont de vergaderingen van beide gremia bij
– stelt samen met de voorzitter de agenda van de vergaderingen op
– is verantwoordelijk voor de door de notulist opgestelde verslagen
– verzamelt en registreert de inkomende post
– stelt de uitgaande brieven op
– verzorgt de archivering
– verzorgt de contacten met de gastvoorgangers
– heeft de eindredactie van de zondagsbrief
– is eerste aanspreekpunt en postadres van de wijkgemeente
Wat bieden we:
– de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over het beleid en de toekomst van de wijkgemeente De Fontein
– samenwerking in goede sfeer met wijkkerkenraadsleden en predikant, elk met hun eigen, persoonlijke inbreng en deskundigheid
– boeiende contacten met wijkgemeenteleden en met andere ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG)
Interesse?
Neem contact op met Jaap Medema ((jaapmedema43@gmail.com of 050 5713278 of met de voorzitter Jaap Stellingwerff [voorzitter]