Ieder jaar brengen de contactpersonen onder de verantwoordelijkheid van de ouderlingen/coördinatoren in de adventsperiode een bezoekje met attentie aan ouderen vanaf 80 jaar; en verder aan zieken en aan mensen, die het afgelopen jaar iemand hebben verloren.

Ieder jaar proberen we deze activiteit te organiseren, soms in de adventstijd, soms wat later vlak voor kerst.

De namen en adressen van gemeenteleden vanaf 80 jaar ontvangen we via de administratie.
Kent u iemand in de gemeente die ziek is of een verdriet te verwerken heeft, wilt u dit dan aan de ouderling/coördinator of de voorzitter van de werkgroep Pastoraat doorgeven. We hebben niet altijd alle informatie en willen toch graag iedereen een attentie bezorgen. Zo dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het omzien naar elkaar.

Misschien heeft u tijd en voelt u er wel wat voor om bij leden van onze wijkgemeente één of meerdere attenties in de adventsperiode te bezorgen. Dat zou fijn zijn omdat ouderen in straten waar geen contactpersoon is op deze manier toch de nodige aandacht krijgen. Geef uw naam dan s.v.p. door aan uw ouderling /coördinator of de voorzitter van de werkgroep Pastoraat

De kerstattenties worden ieder jaar persoonlijk bij gemeenteleden bezorgd