DovenhuisDovenpastores bieden pastoraat aan doven en slechthorenden. Zij geven catechese en leiden bijbel-gespreksgroepen en kerkdiensten. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. De drie dovenpastores zijn in dienst van de Christelijk Gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk en werken elk voor een deel van Nederland
In Groningen is een interkerkelijke commissie (IC) actief. Zij organiseren om de twee weken een speciale dienst. Meestal is dat een dovendienst maar ongeveer vijf keer per jaar wordt er ook een gecombineerde dienst gehouden. Er zijn inmiddels ook kontakten met de Ger. Kerk Vrijgemaakt.
De dovendiensten zijn meestal in het clubhuis voor doven aan de Munnikeholm 4. Deze diensten zijn helemaal aangepast aan dove kerkgangers (gebruik Nederlandse Gebarentaal).
De gecombineerde dienst is een gewone kerkdienst met aanpassingen voor doven (o.a. tolk)
In de winter is er maandelijks de Bijbelkring die gehouden wordt in De Fontein,
Eikenlaan 255 onder leiding van ds. M. Visser. Deze Bijbelkring is van 19.30u tot 21.00u.

 

 

 

Meer informatie is te vinden op www.dovenpastoraat.nl Via deze site, kunnen de gegevens van de IC gevonden worden, via regionale organisatie.
Dovenpastor/adviseur: Ds. M. VisserDovenkamer
tel. 06-57423270.

Secretariaat Interkerkelijke Commissie in de provincie Groningen:
mevr. G. Tipker-Middelkamp
tel. 0599-313256