Net als in veel andere kerken kennen we in onze gemeente het gebruik om op een vaste zondag in het jaar tijdens een kerkdienst de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn gestorven.

Wij vieren dan niet alleen de gedachtenis van hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar ook van andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven.

In de afgelopen jaren vond de gedachtenis steeds eind november plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hebben ervoor gekozen om met ingang van dit jaar de gedachtenisdienst te houden op de eerste zondag van november. Dat is de zondag die het dichtst in de buurt ligt van 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen. We sluiten op deze manier aan bij een eeuwenlange wereldwijde geloofstraditie en bij huidige ontwikkelingen in onze samenleving.

De gedachtenis vindt plaats na de preek. De namen van de gestorvenen worden door de voorgangers voorgelezen. Als alle namen zijn genoemd krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. Die uitnodiging geldt gemeenteleden en gasten.

Ieder is vrij om al dan niet van deze gelegenheid gebruik te maken.

Daarna volgen de gebeden waarin wij ons verdriet en onze hoop uitspreken voor Gods aangezicht en waarin wij God dankzeggen voor hetgeen ons geschonken is in hen die ons ontvielen. Zo willen wij vieren en gedenken hoe wij met elkaar verbonden zijn, levenden en doden, vanuit het geloof dat God ons allen draagt in zijn trouw.

Iedereen is welkom in deze viering.

Er wordt een uitnodiging verstuurd aan degenen die in het afgelopen jaar iemand hebben verloren en daarover contact hebben gehad met onze wijkgemeente. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het correspondentieadres dat vermeld staat op de door ons ontvangen rouwkaart. Indien u nog anderen kent die misschien ook aanwezig willen zijn, kunt u die op de hoogte stellen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar in de hal van de kerk te ontmoeten en een kop koffie of thee te drinken.
De namen van de overledenen komen op een lijst, die het hele jaar in de hal hangt vlakbij het voorbedenboek.