Als leden van de geloofsgemeenschap van De Fontein zijn we betrokken bij elkaar en bij anderen die we ontmoeten en een beroep op ons doen. We proberen met elkaar mee te leven en open te staan voor elkaars verhaal. Zo delen we lief en leed. De werkgroep Pastoraat heeft tot taak deze betrokkenheid gestalte te geven, te coördineren en te stimuleren.

De werkgroep bestaat uit ouderlingen en coördinatoren, die elk zijn verbonden aan een ’kluft’ (een deel van de wijk Selwerd, Vinkhuizen, Paddepoel, De Held of Reitdiep). Zij worden ondersteund en begeleid door de predikant. Het pastoraat vormt de “oren en ogen” binnen de wijk.

Wilt u contact hebben met iemand van de kerk of bezoek ontvangen, neem dan contact op met Hessel Boersma  of met de predikant Marga Baas

Wilt u meedoen met dit vrijwilligerswerk en mensen in uw buurt bezoeken, neem dan ook contact op met Hessel Boersma.

Lees hieronder meer over de organisatie

Organisatie

De Protestantse Wijkgemeente De Fontein is ingedeeld in zes kluften. Aan elke kluft is een ouderling of coördinator verbonden, die samenwerkt met een of meer contactpersonen. Zij dragen zorg voor een sociaal netwerk in de kluft.
De manier waarop dit gebeurt kan per kluft verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van de vrijwilligers en de behoeften in de kluft. Voorop staat dat de mensen elkaar niet uit het oog verliezen.

Contacten zijn op allerlei manieren mogelijk: een bezoekje, een telefoontje of zomaar een gesprekje op straat.

Wanneer proberen we een bezoek te brengen?

 • als welkom aan nieuwe gemeenteleden
 • bij bijzondere gebeurtenissen als een huwelijk, geboorte of een huwelijksjubileum en jaarlijks bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
 • bij ziekte of overlijden
 • als iemand zelf aangeeft graag bezoek te willen
 • bij het bezorgen van een kerstattentie aan ouderen, zieken en gemeenteleden die het afgelopen jaar een verlies hebben geleden.

Verdere activiteiten

 • In het kader van de vakantiegroeten worden in mei/juni de namen van ouderen, zieken en mensen die alleen zijn komen te staan, uitgedeeld aan de kerkgangers om hun een kaartje te sturen in de vakantieperiode.
 • Ouderlingen/coördinatoren nodigen nabestaanden van gemeenteleden, die het afgelopen jaar zijn overleden, uit voor de Gedachtenisdienst.
 • Iedere woensdagmorgen inloopochtend en loket levensvragen/pastoraal spreekuur van de predikant
 • Iedere eerste woensdag van de maand gespreksgroep in de kerk
 • Ontmoetingen organiseren tussen gemeenteleden in de eigen woonomgeving
 • Kerstbroodmaaltijd voor ouderen
 • Organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersavond

Aanvullende informatie

De werkgroep Pastoraat komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Twee keer daarvan worden ook alle coördinators uitgenodigd om iedereen op de hoogte te houden van zaken welke er spelen.

In de werkgroep Pastoraat vindt het overleg plaats tussen alle ouderlingen pastoraat en predikant.