Gemeenteleden vanaf 80 jaar, die aan huis gebonden zijn, komen in aanmerking voor een vakantiegroet. De ouderlingen verzamelen de namen van de betreffende ouderen. Eind juni worden na afloop van een tweetal zondagse kerkdiensten de adressen uitgedeeld aan de kerkgangers.

 

Doordat er een aantal verzorgingshuizen binnen de grenzen van onze wijkgemeente vallen is het aantal ouderen hoger dan in sommige andere wijkgemeenten binnen de PKN Groningen. Het is fijn dat ook de ouderen zich betrokken voelen bij de zondagse dienst, gebruik maken van de autodienst of meedoen met diensten in de verzorgingshuizen.

In de zomertijd liggen veel activiteiten echter stil. En dan kunnen de zomermaanden lang duren. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan dat gemeenteleden die op vakantie gaan een kaartje sturen naar degenen die door leeftijd en/of gezondheid aan huis gebonden zijn.

Kerkgangers wordt gevraagd een kaartje naar het oudere gemeentelid te sturen. Graag met naam ondertekend en de opmerking erbij dat u gemeentelid van de wijkgemeente De Fontein bent. Dan weten de ontvangers hoe ze het kaartje kunnen plaatsen.

Uit ervaring tijdens bezoekwerk weten we ondertussen hoe blij mensen kunnen zijn met een teken van leven in deze stille periode!

Wanneer u bij het lezen van deze informatie denkt iemand te kennen die blij gemaakt kan worden met een kaartje vanuit onze wijkgemeente, meld dit dan bij de Voorzitter van de werkgroep Pastoraat of uw ouderling / coördinator.