Zondagsbrief 19-05-2024

orde van dienst 19 mei

De dienst in de Nieuwe Kerk begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES
1e Collecte: Wijkdiaconie
2e Collecte: Online platform voor zinzoekers
U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.