Zondagsbrief 21-04-2024

Orde van dienst 21 april

De dienst in de Nieuwe Kerk begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

COLLECTES
1e Collecte: ‘Terwille’ Groningen Verslavingszorg
2e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk
U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.