Vrijwilligersavond 13-02-2020

Wat zou De Fontein als geloofsgemeenschap en buurtkerk voorstellen zonder de inzet van vrijwilligers?
Een mooie reden om met alle vrijwilligers een ongedwongen en gezellige bijeenkomst te houden.
Aan de oproep aan de vele vrijwilligers om zich op te geven wordt gehoor gegeven door circa 80 personen.

De tafelgenoten speelden in drie ronden een quiz, waar ze met elkaar de hersens laten kraken.
Tussendoor was er een hapje en een drankje.
Na het bekendmaken van de winnaars werd een mooie en gezellige avond afgesloten.