Jaap Stellingwerff is bevestigd als ouderling met bijzondere opdracht, nl. het voorzitterschap van de wijkkerkenraad De Fontein.