Tijdens een deel van de kerkdienst wordt in de Fontein een kindernevendienst gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Er zijn twee groepen, corresponderend met de leeftijden van groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 van de basisschool. Voor de dienst is er meestal overleg met de voorganger van de zondag over de schriftlezingen en eventuele bijzonderheden. Zo mogelijk zijn in hoofd- en nevendienst dezelfde bijbelgedeelten aan de orde.

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd is er meestal een bijzonder project.