Meeleven

Heeft u of weet u bijzonderheden met betrekking tot lief en leed in de gemeente of wilt u graag een bezoek ontvangen namens de kerk, dan zouden we u dankbaar zijn als u dit doorgeeft aan een van de twee ouderlingen pastoraat:
Hessel Boersma (telefoon: 050-5718753 of email: hessel.boersma@gmail.com) of
Lamke Dijkstra (telefoon: 050-5772513 of email: lamkedijkstra@home.nl).
Zij zorgen er dan voor dat deze informatie bij de juiste persoon terecht komt.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ds. Marga Baas.

Loket levensvragen

Op woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur is Marga Baas in de kerk aanwezig. Zij is beschikbaar voor ieder die haar wil spreken.

Bij ziekte, onverwachte omstandigheden en vakantie wordt ze, zo mogelijk, vervangen door Evert Brink.