Evert Jan Veltman

 

Sinds september 2008 ben ik predikant in Groningen. Daarvoor heb ik in Rotterdam gewerkt in 
achterstandswijken. Als straathoekwerker, als gemeentepredikant en als buurtpastor (1983 - 1995).
Van Rotterdam ging ik naar Hengelo en Enschede - de streek waar ik vandaan kom. 
Daar werkte ik als wijkpredikant, als diaconaal predikant en als pastor in de nazorg en de 
wederopbouw na de vuurwerkramp van Enschede (1995 - 2008). Het is fijn om aan het eind van 
mijn actieve loopbaan ervaring in te kunnen zetten voor De Fontein in de transitie naar een 
buurtkerk. Wat dat is? Een plek waar het geloof gevierd wordt dat God niet in het kooitje 
van de kerkelijke kaartenbak gevangen zit. Een plek waar de woonomgeving en de vragen van 
alledag de agenda mogen bepalen, omdat God zich ook daar op houdt en van de wereld houdt. 

Mijn specifieke rol naast de collega's Ruth Pruis, Alberte van Ess en Anita Akkerman is die 
van coach: met een gezonde portie nieuwsgierigheid mensen spreken, vragen stellen aan 
wijkkerkenraad en vooral Ruth als buurtpastor en spin in het web bijstaan. Om zo dat inspirerende 
doel - buurtkerk worden - dichterbij te brengen. 

Hartelijke groeten,
Evert Jan

 

Anita Akkerman

Anita Akkerman is sinds 1999 predikante. Nadat ze theologie studeerde in Groningen werd ze in 1999 predikant van de hervormde gemeente Aduard-Den Ham-Fransum. Na vier jaar werd ze geestelijk verzorger binnen GGZ Drenthe (psychiatrie en verpleeghuis). Met plezier werkte ze daar ruim 10 jaar. Het gemeentewerk bleef trekken en vanaf 2014 voelt ze zich als een vis in het water als een van de predikanten van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid. Sinds december 2022 is ze voor 0/15 fte verbonden aan de Fontein ter ondersteuning van de transitie naar buurtkerk.

Haar werkzaamheden liggen op het gebied van het pastoraat. In overleg met de werkgroep pastoraat en met de buurtpastor ondersteunt ze waar nodig. Daarnaast is ze ook betrokken in het vormgeven van het pastoraat dat toekomstbestendig is.

Alberte van Ess

Sinds augustus 2009 ben ik predikant in Groningen.

Daaraan voorafgaand heb ik gewerkt in Leek en omstreken en daarvoor was ik predikant in Niehove-Oldehove. Ik ben begonnen als pastoraal werker in Vredewold-Westerdeel, tijdens de afronding van mijn studie.

Naast het werk als gemeentepredikant ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger in verpleeghuis Innersdijk en momenteel werk ik als zodanig in woonzorgcentrum Ebbingepoort.
In mijn tijd in Groningen heb ik de driejarige postacademiale voor geestelijke begeleiding gevolgd, aan de School voor spiritualiteit in Nijmegen, in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit. In deze opleiding leer je mensen te begeleiden op hun geestelijke weg, wat voor achtergrond ze ook hebben. Want in elk mensenleven spelen vragen. Over keuzes die gemaakt moeten worden. En hoe ga ik om met verlieservaringen? Wat als ik mijn leven als doelloos ervaar, hoe komt dat en hoe vind ik daar weer een weg in? Deze vragen over de zin van je bestaan kunnen gevoed zijn door geloofsovertuigingen maar dat hoeft niet perse.
Soms is het tijd geworden daar eens over door te praten. Je uitspreken kan opluchten en de ruimte geven voor iets nieuws.

Op de woensdag- en de donderdagochtend is de Fontein open voor een dergelijk gesprek, als een soort loket voor levensvragen.

In de transitie naar de buurtkerk willen we dit loket levensvragen verder ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven hun hart te luchten over wat hen ten diepste bezighoudt.

De afgelopen jaren heb ik mij ook gespecialiseerd in het geven van meditatietrainingen vanuit christelijk perspectief. Steeds meer mensen zoeken naar momenten van stilte en bezinning in onze hectische samenleving. Ze willen weer dichter bij hun eigen bronnen van het bestaan komen en bij de Bron van het leven. In het voorjaar zal ik beginnen met een kennismakingscursus meditatie.