De voetwassing

Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Jaap Zijlstra

Paasnacht

Dit is de cruciale
maand, nu is de paasnacht, nu
de feestdag van mijn bedeesde
toenadering. April,
dan bloost voor het huis de boombruid
die zich de moeite getroost
van zoveel moois eer ze alles
afwerpt. De teerste, de beste
maand om te sterven, april.
Omdat het licht breken wil.

Van der Graft (Willem Barnard), uit: Lijfeigen

Gebed om licht

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt,

Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet
ook dagen in mijn hart.

Jaap Zijlstra – Lied 852