zondagsbrief 01-10-2023

orde van dienst

maandbrief - oktober 2023

collecten

1e collecte: Wijkdiaconie
2e collecte: Protestantse Kerk: Kerk en Israël (Onopgeefbaar verbonden)
3
e collecte: Voedselbank

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________