zondagsbrief 10-09-2023

Liturgie 10-9-2023

maandbrief september 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Actie: Moldavië- Kinderen en ouderen worden gezien
2e collecte: Protestantse Kerk (JOP): Goed voorbereid met jongeren op weg

Amnestie
Voorbeeldbrief-Egypte-Ibrahim-Metwaly-2023

Toelichting brief Egypte dd 10 september

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________