zondagsbrief 12-11-2023

orde van dienst zondag 12 novenber 2023

maandbrief - november 2023

collecten

1e collecte: Kerk in Actie: Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijk

2e collecte: Stedelijk kerkenwerk

Amnestie

Voorbeeldbrief_Venezuela_Gabriel_Blanco_2023
Toelichting brief Venezuela 12 november

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

De dienst is ook te zien, ga hiervoor naar kerkdienstgemist.

Een goede dienst toegewenst.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________