Zondagsbrief 13-08-2023

De dienst begint om 10 uur en  is te beluisteren en te bekijken via de kerkomroep

Orde van dienst Zomerdienst 13 augustus

maandbrief augustus 2023

COLLECTES
De 1e collecte is bestemd voor Ghana: Keeping Families Together Ghana

De 2e collecte besteden we aan het Stedelijk Kerkenwerk
U kunt uw gaven fysiek geven in de collectezak of u kunt uw gift storten op rekening nummer NL61INGB 0007 3970 15 t.n.v. de Wijkdiaconie Nieuwe kerk.